เปิดเรียนได้ แม้เด็กไม่ได้รับวัคซีนครบ ส่วหนึ่งจากรายการ #Activetalk “เจาะทุกเรื่องวัคซีนเด็ก”

“มีงานวิจัยจากหลายประเทศที่บอกกับเราว่า ถึงแม้เด็กทุกคนจะไม่ได้รับวัคซีน ก็สามารถเปิดโรงเรียนได้ ถ้าเรามีแผนรองรับ ในเรื่องของการเช็กอาการทุกวัน การตรวจหาเชื้อ หรือออกแบบกิจกรรมที่ปลอดภัย สิ่งสำคัญคือเมื่อเรามีแผนแล้ว ควรต้องมีระบบการติดตาม และประเมินมาตรการที่ทำด้วย ถ้าอะไรที่ไม่ได้ เราจะได้ไม่ต้องทำต่อไป” . มุมมอง รศ.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย นักวิจัยอาวุโส และหัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

.

📌 ติดตามชมรายการย้อนหลัง : https://www.facebook.com/theactive.net/videos/912173719679860

.

📌 อ่านต่อ : https://theactive.net/news/180964/

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active