เลือกตั้งที่ว่างเว้น กทม. – พัทยา เปลี่ยนไปแค่ไหน ?

ครม. เคาะ เห็นชอบให้จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หลังเว้นว่างการเลือกตั้งมาถึง 9 ปี รวมถึง ไฟเขียวเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วย “ประชาธิปไตย” ต้องเริ่มจากท้องถิ่น การเลือกตั้งครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน มีนัยสำคัญอย่างไร?

ช่วงที่ 1 ชวนมองแผนพัฒนา กทม. มีไว้ทำไม? โจทย์ผู้ว่าฯ กทม. ต้องแก้ไขอะไรบ้าง?

ช่วงที่ 2 วิเคราะห์การเลือกตั้งกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ กับ รศ.โอฬาร ถิ่นบางเตียว คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ผศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้