Learning journey เดอะซีรีย์ ไทยคำ อีสานคำ กับครูทอม “สีชมพู” EP 1 เที่ยววิถีสีชมพู

“เที่ยววิถีสีชมพู” ชุมชนการเรียนรู้แห่งใหม่ในจังหวัดขอนแก่น
.
‘อูม – ศศิธร สุขบท’ ชวนไปทำความรู้จัก ‘ครูทอม’ อดีตครูที่หวนคืนถิ่น ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ผู้พาเราออกสำรวจธรรมชาติ สัมผัสระบบนิเวศ บนเส้นทางซึ่งถูกตั้งความหวังให้เป็นแลนด์มาร์กของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” จากกิจกรรมรวมหมู่คนหนุ่มสาว บอกเล่าผ่านภาษาที่คงเสน่ห์ความเป็นท้องถิ่น ใน Learning journey “ไทยคำ อีสานคำ” เดอะซีรีย์ EP.1 เที่ยววิถีสีชมพู

Author

Alternative Text
AUTHOR

อูม | ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม