Learning journey เดอะซีรีย์ ไทยคำ อีสานคำ กับครูทอม “สีชมพู” EP 1 เที่ยววิถีสีชมพู

“เที่ยววิถีสีชมพู” ชุมชนการเรียนรู้แห่งใหม่ในจังหวัดขอนแก่น
.
‘อูม – ศศิธร สุขบท’ ชวนไปทำความรู้จัก ‘ครูทอม’ อดีตครูที่หวนคืนถิ่น ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ผู้พาเราออกสำรวจธรรมชาติ สัมผัสระบบนิเวศ บนเส้นทางซึ่งถูกตั้งความหวังให้เป็นแลนด์มาร์กของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” จากกิจกรรมรวมหมู่คนหนุ่มสาว บอกเล่าผ่านภาษาที่คงเสน่ห์ความเป็นท้องถิ่น ใน Learning journey “ไทยคำ อีสานคำ” เดอะซีรีย์ EP.1 เที่ยววิถีสีชมพู

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม