ความพยายามภาครัฐ ลดผลกระทบอุตสาหกรรมรีไซเคิล

สาร pops หรือสารตกค้างยาวนาน ย่อยสลายยากเจออยู่ในแหล่งกำเนิดหลายแหล่ง และมีถึง 30 ชนิด

แต่วันนี้จะยกมาเฉพาะสารไดออกซิน ฟิวแรนเท่านั้น เนื่องจากกระบวนการผลิตที่ใช้ความร้อนสูงในโรงงานรีไซเคิลจะพบสารชนิดนี้ แต่ว่าผู้วิจัยนั้นมีการตรวจหาสาร Pops มากกว่า 10 ชนิด และพบสารหลายกลุ่ม แต่เอาเป็นว่าจะเน้น 2 สารนี้เพื่อให้เข้าใจได้ไม่ยากเกินไป

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active