กำแพงกัดเซาะชายฝั่ง ดี หรือ ไม่ดี ทางออกต้องแก้อย่างไร

กลายเป็นวาระเดือดสำหรับปัญหาการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

.

The Active ชวนฟังความสองข้าง เมื่อปัญหากัดเซาะ 90% ต้นเหตุเกิดจากน้ำมือมนุษย์ และถ้าการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นอาจไม่ใช่ทางแก้ดีที่สุด อะไรคือทางออกของเรื่องนี้

.

คุยกับ ศศิน เฉลิมลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรณี ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ และ พงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา