ตัดวงจรมรดกความจน แผนพัฒนาฯ ฉบับ 13

นิยาม “คนจนข้ามรุ่น” ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 คือ ทำอย่างไรไม่ให้ความจนเป็นมรดกตกทอดไปสู่คนรุ่นหลัง

.

การป้องกันไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบ และเสริมโอกาสให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเอง คือหนทางบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก ๆ ในครอบครัวยากจน

.

ไม่เช่นนั้น ครอบครัว “คำผ่อง” จากสารคดีคนจนเมือง ที่เป็นภาพสะท้อนของ “คนจนข้ามรุ่น” อีกหลายแสนในประเทศไทย จะถูกสืบทอดต่อไปไม่รู้จบ

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
AUTHOR

นภัทร น้อยบุญมา