“อัมพรุปราคา 2.5” นิทรรศการ AR ส่องฝุ่นเมืองกรุงฯ

ฝุ่นที่เห็นทุกวัน แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า มีที่มาจากไหน และปะปนไปด้วยสารเคมีชนิดใดบ้าง

.

แต่หากได้มาชมนิทรรศการ “อัมพรุปราคา 2.5” นิทรรศการ AR ฉายภาพฝุ่นเมืองกรุงฯ อาจได้แรงบันดาลใจดี ๆ ในการลดฝุ่นโดยเริ่มต้นจากตัวเอง

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
AUTHOR

NapatN