ปรับทิศทางนโยบายข้าว ก่อนจะสายเกินแก้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมาราคาข้าวไทยปรับตัวลดลงต่อเนื่อง และมีราคาเฉลี่ยตกต่ำที่สุดในรอบ 4 ปี การส่งออกลดลง และข้าวไทยเริ่มถดถอย

.

ขณะที่ชาวนาเองยิ่งทำนาก็ยิ่งเป็นหนี้จากต้นทุนการผลิต ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา ที่แพง นักวิชาการสะท้อนว่า ถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐต้องพลิกโฉมปรับนโยบายใหม่เสริมความรู้ วงการข้าวไทย ไปสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ก้าวนำประเทศคู่แข่ง คือหนทางรอดข้าวและชาวนาไทย

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
AUTHOR

นภัทร น้อยบุญมา