ไร่หมุนเวียนที่หายไป ความหลากหลายพันธุ์และความมั่นคงอาหารที่ลดลง

ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเช่นนี้ หลายพื้นที่รวมทั้งพื้นที่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ก็กำลังเก็บเกี่ยวข้าวไร่ ในไร่หมุนเวียน บางพื้นที่นอกจากข้าวแล้ว ยังมีพืชอาหารอีกหลากหลายให้เก็บกิน

.

ช่วงการระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา มีหลายชุมชนที่สามารถนำผลผลิต ทั้งข้าว พืชผักต่าง ๆ ไปแบ่งปันช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในการเข้าถึงอาหารด้วย

.

ต่างจากพื้นที่ที่ถูกจำกัดและห้ามทำไร่หมุนเวียน เช่น ชุมชนกะเหรี่ยงโปว์ บ้านภูเหม็น จ.อุทัยธานี พวกเขากำลังเดือดร้อนอย่างหนัก จากความมั่นคงทางอาหารที่ลดน้อยลง แถมยังเผชิญกับหนี้สิน จึงหวังให้มีกลไกส่งเสริมฟื้นคืนวิถีชีวิตวัฒนธรรมพวกเขา

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ