นิทรรศการดอกไม้-แสงไฟ สะท้อน 4 อารมณ์

พาชมนิทรรศการดอกไม้ 4 ฉาก สะท้อน 4 อารมณ์ความรู้สึก “Form of Felling @ Flower Market” กับ สุธิดา กอสนาน Design director: HUI Team design

.

เล่าถึงเบื้องหลังแนวคิดสาดแสงสีเปลี่ยนตลาดยอดพิมานเป็นพื้นที่จัดงาน โอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้