Thailand Talks เปิดพื้นที่ใจ-ในพื้นที่จริง

“เปิดใจ เปิดพื้นที่จริง พื้นที่เสมือน” คุยกับคนเห็นต่างในสังคมไทย

.

พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ประธานกรรมการมูลนิธิ สกพ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ชวนมองหากลไกใหม่แก้ปัญหาความขัดแย้งก่อนหยั่งรากลึกในสังคมไทย และหนึ่งในนั้นคือ กลไกการเปิดพื้นที่คุยกับคนเห็นต่างสุดขั้วอย่างแคมเปญ Thailand Talks

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย