“ในนามของต้นไม้” เมื่อไทยไม่ลงนามใน COP26

“แต่ละปีมีคดีเกี่ยวกับป่าไม้นับร้อยคดี และในรอบ 10 ปี ยังพบว่าพื้นที่ป่าของไทยสูญหายไปนับพันตารางกิโลเมตร” แต่ทำไมรัฐไทยถึงไม่ลงนามยุติการตัดไม้ทำลายป่าและฟื้นฟูป่าไม้ในเวที COP26 ?

.

“พรีน” พิชญาพร โพธิ์สง่า สำรวจสถานการณ์ป่าไม้ไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และท่าทีของผู้นำรัฐบาล

.

📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้