สหภาพครูไทย กลไกช่วยสมาชิกครู

“ทิว เธอไปเป็นผู้บริหารสิแล้วมาแก้ปัญหาเอง…” ประโยคสะท้อนวิธีคิดระบบการศึกษาไทยที่จำเป็นต้องทีกลไกอื่นเป็นที่พึ่งให้สมาชิกคุณครู

.

The Active เปิดใจ ครูทิว ธนวรรธน์ สุวรรณปาล ครูโรงเรียนรัฐบาลและกลุ่มครูขอสอน จากปรากฎการณ์ #ทำไมครูไทยอยากลาออก กับข้อเสนอสร้างกลไก #สหภาพครู

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย