บทบาทศาลรัฐธรรมนูญ

ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองว่าบทบาทศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้คุมความขัดแย้ง ให้ถกเถียงกันภายใต้กฎกติกาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

.

แต่คำวินิจฉัย “ปฏิรูป=ล้มล้างการปกครอง” และการถวายสัตย์ของนายกรัฐมนตรีฯ  เป็นตัวอย่างคำวินิจฉัยที่อาจทำให้ช่องว่างและความขัดแย้งถ่างออกมายิ่งขึ้น .

.

📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย