สวนผักคนเมือง แหล่งอาหารในภาวะวิกฤต

ปี 2050 ไทยจะมีพื้นที่ชนบทเหลือเพียงแค่ 28% และมีพื้นที่เมือง 72% คำถามคือเราจะเหลือพื้นที่เกษตรเท่าไหร่

.

16 ต.ค. “วันอาหารโลก” ชวนทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหาร จากวิกฤตโควิด-19 ทำให้ผู้คนอดอยาก หิวโหย

.

ประเทศไทย เผชิญวิกฤตไม่ต่างกัน คนเมืองเข้าไม่ถึงอาหาร เกษตรกรในชนบทต้องอุ้มคนที่อยู่ในเมืองถึงร้อยละ 60 ทางออกในเวลานี้จึงต้องเปลี่ยนบทบาทคนเมืองจากผู้บริโภค เป็นผู้ผลิต ก่อนจะสายเกินไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน