“วัคซีน” ทางรอด-ใบเบิกทางอาชีพ “ชาติพันธุ์ลัวะ”

ถ้าการฉีด “วัคซีน” ไม่ได้มีเป้าหมายแค่การสร้างภูมิคุ้มกัน แต่กำลังหมายถึงความมั่นใจ ที่จะใช้เป็น “ใบเบิกทาง” สู่อาชีพ

.

สิ่งนี้คือความจำเป็นสำหรับ “กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ” ที่ต้องจากบ้านเกิด มาทำงานในกรุงเทพฯ ภายใต้ข้อจำกัดไร้ซึ่งสถานะ ไร้สัญชาติ ที่ผ่านมาจึงไม่คาดหวัง เข้าถึงมาตรการคุมโรคในภาวะวิกฤต แต่เมื่อโอกาสมาถึง “วัคซีน” จึงเป็นทางรอดให้กับพวกเขา

#วัคซีน

#ชาติพันธุ์ลัวะ

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น