อสต. ที่พึ่งแรงงานข้ามชาติ ในวิกฤตโรคระบาด

แรงงานข้ามชาติกว่า 2 ล้านคนในไทย เป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงตกหล่นและเข้าไม่ถึงการรักษาในช่วงการระบาดของโควิด-19

.

ความเสี่ยงนี้นำมาสู่การออกแบบการทำงานของ อสต . หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว เพื่อดูแลแรงงานกลุ่มนี้ ที่เริ่มต้นจากการดูแลกันภายในโรงงาน สู่การกระจายออกไปยังชุมชนรอบข้าง กลายเป็น Factory Model

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ