อุณหภูมิโลกเปลี่ยน ไทยเสี่ยงภัยพิบัติ

อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ทั่วโลกปั่นป่วน ภัยพิบัติเกิดถี่ รุนแรง ส่วน “ไทย” ยังเสี่ยงภัยด้านน้ำไม่ต่างนานาประเทศ

.

‘รศ.เสรี ศุภราทิตย์’ วิเคราะห์โลกหลังอุณหภูมิเพิ่ม 1.1 องศาเซลเซียส และแน่นอนว่าความแปรปรวนนี้ส่งผลสะเทือนถึงไทย

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน