บทเรียนเขื่อนหัวนา ผลกระทบการพัฒนาและการเยียวยาที่ไม่เป็นธรรม

บทเรียนจากเขื่อนหัวนาสะท้อนภาพผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน แม้จะมีการเยียวยา แต่ปัญหาไม่ถูกแก้ไข เกิดการเรียกร้องและผลกระทบที่วนซ้ำไม่จบสิ้นในหลายพื้นที่
.
นักวิชาการจึงเสนอ สร้างทางเลือกการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ