หนี้สินเกษตรกร : The Active (4 ก.ค. 64)

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง . ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ก็ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้หนี้สินพอกพูนมากขึ้นไปอีก เรียกได้ว่าคนไทยมีแนวโน้มจนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีหนี้สินจากการลงทุนและหนี้ธนาคารที่คงค้าง . วังวนหนี้สินที่ก็ไม่มีวันจบเป็นแรงขับให้เกษตรกรไม่อาจหยุดทำการเพาะปลูก เพราะดอกเบี้ยเติบโตเร็วกว่าพืชในไร่นา แม้จะมีข้อเสนอถึงทางออกบรรเทาทุกข์ แต่กลับต้องใช้เวลาที่สวนทางกับอัตราดอกเบี้ยทบต้น . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์