กำลังใจ สู้ภัยโควิด-19

“ป่วยโควิด-19 แต่อาจจะเครียดจนเป็นซึมเศร้าได้” จึงจำเป็นต้อง “รักษากายควบคู่กับการรักษาใจ” . แนวทางการดูแลผู้ป่วยของ อาสาสมัครโครงการกำลังใจสู้ภัยโควิด @ ปทุมธานี ที่บูรณาการ การรักษา เยียวยา และฟื้นฟู ด้วยหลักสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้