อาสากระจายวัคซีน สู้โควิด-19

ประเทศไทยกำลังจะได้รับวัคซีน 100 ล้านโดส เพื่อฉีดให้กับคนไทย สภากาชาดไทย กำลังเร่งระดมแพทย์ พยาบาล และประชาชนจิตอาสา ช่วยกระจายวัคซีน ลดความแออัดในจุดฉีดวัคซีน  ล่าสุดมีอาสาสมัครแล้วกว่า 100 ชีวิต และกำลังเตรียมเปิดระบบ Call center หาอาสาสมัครทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด . The Active คุยกับ นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย