BIO-HUB ในอีสาน พัฒนา หรือ ตัดลมหายใจ

“ภาคอีสาน” หนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของการเป็น ไบโอฮับของอาเซียน! เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพให้ไทยเป็นศูนย์กลาง ภายในปี 2570 . แม้ยังไม่มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม แต่ที่ดินกว่า 4 พันไร่ ใน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ถูกกว้านซื้อเพื่อปลูกอ้อย สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันในความคิดของชาวบ้าน คือ โอกาส ความหวัง และความกังวล…บางอย่างเริ่มส่งผลกระทบแล้ว . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ