ฝุ่น pm2.5 ทำเด็กเครียดเพิ่มมากขึ้น

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.เชียงใหม่ เปิดเผยผลวิจัย รับหรือสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทำให้สารบ่งชี้ความเครียด MDAเพิ่มมากขึ้น โดยศึกษาเด็กๆ ใน4จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน รวม437 คน ความเครียดที่เพิ่มขึ้นนี้ สะท้อนภาวะการเสียสมดุลของร่างกายสาเหตุการเกิดโรคต่างๆในระยะยาว . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส