เผาไร่ไม่ใช่เผาป่า

“แม่ฮ่องสอน” เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงสุดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และอยู่ในระดับอันตราย พร้อม ๆ กับจุดความร้อนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ . The Active ลงพื้นที่สำรวจ ต้นตอที่มาของหมอกควัน และพบว่า ไฟที่เผาในไร่ มีการควบคุม ทำแนวกันไฟก่อนการเผา ซึ่งแตกต่างจากไฟป่า . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

AUTHOR