จักรวาลรัฐสวัสดิการ EP.1 : UBI ทางออกระบบสวัสดิการไทย ในวิกฤตโควิด-19

กระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป กับวิกฤตโรคระบาด ทำให้ทั่วโลกถามหาความมั่นคงทางรายได้… . ทำความรู้จัก “UBI” หรือ รายได้พื้นฐานถ้วนหน้า ที่หลายประเทศหยิบมาใช้แก้ปัญหาช่วงโควิด-19 เพื่อแก้ปัญหาคนตกงาน แต่สำหรับไทย UBI เป็นไปได้แค่ไหน? . The Active คุยกับ “รศ.นวลน้อย ตรีรัตน์” นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ผอ.สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ วิพากษ์ระบบสวัสดิการแบบไทย ๆ . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน