ไฟป่าลามเมือง Trailer EP.2

ท่ามกลางการรายงานค่าฝุ่นในภาคเหนือที่พุ่งสูงในระดับอันตราย และจุดความร้อนขยับขึ้นเรื่อย ๆ

.

ทีมข่าวThe Active ลงพื้นที่สำรวจ ต้นตอที่มาของหมอกควัน ที่ข้อมูลระบุว่าเกิดจากการเผาป่าและพื้นที่เกษตรในช่วงนี้ และพบว่าความจริงแล้ว การเผาในพื้นที่เกษตรมีความจำเป็นโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันที่มีข้อจำกัดด้วยวิธีไถกลบ แต่ข้อมูลสำคัญคือการพบว่าไฟที่เผาในไร่มีการควบคุม ทำแนวกันไฟก่อนการเผาซึ่งแตกต่างจากไฟป่า และหลายจังหวัดใช้การจัดระเบียบการเผาตามสภาพอากาศ

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส