แล้งนี้ เตรียมรับมือฤดูกาลไฟป่า

The Active ถอดบทเรียนปัญหาหมอกควันไฟป่า ปี 2563 ปีที่แล้วสถานการณ์รุนแรง เพราะแล้งเร็ว การจัดการเชื้อเพลิงทำไม่ทัน พบจุดความร้อนสะสมจาก NASA FIRMS 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สะสมถึง 80,000 จุด ร้อยละ90 พบในเขตป่า ปัญหานี้เกินกว่ากำลังของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ แต่ละปีจึงมีอาสาชาวบ้านร่วมดับไฟ มีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตถึง 4 คน ปีนี้ฤดูกาลไฟป่ากำลังเริ่มต้นอีกครั้งตั้งแต่ ม.ค.-เม.ย. แล้งปีนี้เราเตรียมพร้อมแค่ไหน . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส