ปอดคนไทย ไม่ได้แข็งแรงไปกว่าชาติใดในโลก

ปอดไทยแข็งแรงกว่าชาติใดในโลก คำพูดตลกร้ายล้อเลียนค่าเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นPM2.5 ของไทยที่สูงกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำถึง 2 เท่า 10 ปีที่ไทยยังยึดตัวเลขนี้ ถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลจะทบทวนและปรับเกณฑ์ค่ามาตรฐานให้สอดคล้องหลักการ “ปกป้องสุขภาพประชาชน” . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส