ปะกาอำปึล ข้าวพันธุ์พื้นถิ่นอีสานใต้

“ปะกาอำปึล” หรือข้าวดอกมะขาม ข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมืองแถบอีสานใต้ ข้าวสองแผ่นดิน มีจุดกำเนิดตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา . กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม เกษตรอินทรีย์วิถีทมอ จ.สุรินทร์ พยายามฟื้นพันธุ์ข้าวพื้นถิ่นดั้งเดิมที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวใหม่นี้ จึงการันตีได้ว่ายังไงพวกเขาก็มีข้าวกิน . 📌 ชมทาง Facebook : The Active 📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/gDdUQ9w2Z68

Author

AUTHOR