ฝุ่นตัวกวน ตัวการโรค

เมื่อฝุ่นอาจฆ่าเราได้ ความเป็นความตาย จึงถูกแขวนไว้บนระดับมลพิษทางอากาศ ข้อมูลวิชาการจากหลายสถาบันรายงานตรงกันว่า “ฝุ่นพิษ” PM 2.5 อาจทำให้คนเป็นมะเร็งปอดได้ง่าย ๆ และคนที่มีโรคประจำตัว มีความเสี่ยงมากขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้