จะนะ และ อนาคต

แม้จะเลื่อนการประชุมพิจารณาผังเมือง อ.จะนะ ออกไปแล้ว แต่ความพยายามตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะนะ หนึ่งในโครงการ “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต คงไม่จบลงง่าย ๆ

The Active ลงพื้นที่ 3 ตำบล ใน อ.จะนะ จ.สงขลา พบทั้งความพยายามของชาวบ้านในการรักษาทรัพยากร และความต้องการหลุดพ้นไปจากอาชีพดั้งเดิม

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

น้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ ไฮแฟชั่น บ้านอยู่หลังกระทรวงสาธารณสุข