“กินข้าวใหม่” ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงในที่ทำกิน

ช่วงปลายปีหลายพื้นที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเฉพาะ “ข้าวไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์” . The Active ชวนไปดู “ประเพณีกินข้าวใหม่” พิธีกรรมโบราณ ที่มีความคล้ายกันใน 10 ชนเผ่า เพื่อขอบคุณธรรมชาติและความเป็นสิริมงคล แต่ประเพณีที่สืบทอดมานานกำลังถูกสั่นคลอนจากปัญหาความไม่มั่นคงในที่ดินทำกิน

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

น้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ ไฮแฟชั่น บ้านอยู่หลังกระทรวงสาธารณสุข