อนาคตข้าวไทย? EP2

เร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ทวงคืนตำแหน่งแชมป์ส่งออกข้าวไทยในตลาดโลก . ปัญหาด้านงบประมาณ ส่งผลให้แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ไม่มากพอต่อความต้องการของเกษตรกรทั้งประเทศ ขณะเดียวกันนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวก็มีจำกัด . คุยกับ ‘นิทัศน์ เจริญธรรมรักษา’ ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย จ.สุพรรณบุรี ที่พยายามรวมกลุ่มเกษตรกรในภาคกลาง กว่า 300 ครอบครัว ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ช่วยเพิ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวไทยในอนาคต

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์