อนาคตข้าวไทย? EP.1

น้ำท่วมและภัยธรรมชาติ เป็นเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลต่อวงการข้าวไทย และหากไม่มีการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอ อนาคตข้าวไทยอาจจะร่วงโรย
.
ประเทศไทยมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวปีละ 1.4 ล้านตัน ผลิตได้จริงเพียง 5-6 แสนตัน ในจำนวนนี้ มีเพียง 2 แสนตันต่อปีเท่านั้น ที่เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
.
ทำความเข้าใจปัญหานี้ กับ ‘รศ.สมพร อิศวิลานนท์’ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร สถาบันคลังสมองของชาติ

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์