เมื่อรัฐไล่ปิดทางออกของปัญหา

เมื่อการชุมนุมถูกตั้งคำถามว่าสันติวิธีจริงหรือ ? เมื่อรัฐถูกถามถึงความชอบธรรมในการจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุม The Active ชวนมองเรื่องนี้กับ อ.เอกพันธ์ ปิณฑวณิช สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน