สมรภูมิเลือกตั้งท้องถิ่น?

มองภูมิทัศน์การเลือกตั้งท้องถิ่นที่เปลี่ยนไปหลังถูกแช่แข็งนาน 7-8 ปี . เตรียมตัวให้พร้อม! ก่อนเลือกผู้แทนพัฒนาท้องถิ่น “สนามแรก อบจ.” 20 ธันวาคมนี้ กับ รศ.อรทัย ก๊กผล คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน