สังคายนากฎหมายสิ่งแวดล้อม?

ถึงเวลาสังคายนา ‘กฎหมายสิ่งแวดล้อม’ เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ เมื่อมนุษย์ไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาล
.
ตามหาคำตอบ “ทำไมประเทศไทยต้องมีกฎหมายอากาศสะอาด” กับ รศ.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนรื้อกระบวนทัศน์รัฐไทย สร้างสมดุลอำนาจระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส