ปรองดองฝัน(ไม่)เป็นจริง

รัฐบาลเสนอตั้งกรรมการปรองดองลดความขัดแย้ง สะท้อน 10 ปี แสวงหาทางออกประเทศล้มเหลว อะไรทำให้ไทยยังไปไม่ถึงฝันปรองดอง สมานฉันท์ ฟังจากปาก “คณิต ณ นคร” อดีตประธาน คอป.

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น