มาม็อบขออนุญาตผู้ปกครองหรือยัง?

The Active สำรวจพื้นที่ชุมนุม เมื่อความอัดอั้นถูกระบายลงบนท้องถนน ขณะเดียวกัน เด็กและเยาวชนก็ต้องการให้ครอบครัวเป็นพื้นฐานของการรับฟังความคิดเห็นอย่างอิสระ

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย