ใครควรมีสิทธิ์​เปลี่ยนเมืองหลัง​ ‘โควิด19’​

เมื่อโควิด-19 ทำให้ความหนาแน่นของเมืองกลายเป็นอุปสรรค แล้วโลกหลังโควิด-19 จะมีอะไรเปลี่ยนแปลง ?

The Active คุยกับ “ผศ.ดร.พิชญ์​ พงษ์สวัสดิ์” มองภาพอนาคตของเมือง และใครบ้างที่มีสิทธิร่วมเปลี่ยนเมือง

Author