เราจะใช้เวลาอีก 50 กว่าวันก่อนหย่อนบัตร ให้คุ้มค่าอย่างไร

เราจะใช้เวลาอีก 50 กว่าวันก่อนหย่อนบัตร ให้คุ้มค่าอย่างไร ก่อนตัดสินใจ เลือกใคร เพราะตอนนี้ภาคประชาชนหลายเครือข่ายกำลังรวมตัวกันจัดกิจกรรมเพื่อเสริฟข้อมูลให้กับประชาชนประกอบการตัดสินใจ พร้อมๆ กับการจับตาสังเกตการณ์การเลือกตั้ง 66 แบบเข้มข้น

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author