เปลี่ยนมาตรวัดทางการศึกษา

“ได้เกรด 4 ทุกวิชา แต่ไม่เห็นมีความสุขเลย” ความในใจของ… นักเรียนผู้เรียกร้องให้สังคมหยุดตีราคาคุณค่าในตัวเด็กด้วยเกรดเฉลี่ย และขอให้การเรียนรู้ช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ไม่ใช่สร้างวัฒนธรรมการแข็งขัน ทั้งซ้ำเติมคนคะแนนน้อย

Author

Alternative Text

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้