เด็กคิดอะไร ผู้ใหญ่”ฟัง”ก่อน

“ความต่างระหว่างวัย” จำเป็นที่สังคมต้องทำความเข้าใจ กับปรากฎการณ์เคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ ทำอย่างไรให้ข้อเรียกร้อง และความคิดของพวกเขา มีพื้นที่ยืน ฟังมุมมองจาก “รศ.ดร.พิภพ อุดร” นักวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับสิ่งที่อยากเห็น คนรุ่นเก่า “ฟัง” คนรุ่นใหม่ อย่าง “จริงใจ” เพื่อไม่ให้ความเห็นต่างเดินไปสู่ความขัดแย้ง

Author

Alternative Text

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น