ส่องนโยบายสาธารณสุขพรรคการเมืองตอบโจทย์ระบบสุขภาพไทย?

ถ้าเรานำโครงสร้างประชากรข้อมูลทางสถิติมาวิเคราะห์ ก็จะพบว่าในอนาคตเรามีสิทธิ์ที่จะได้เห็นครอบครัว ซึ่งเป็นอีกปัญหาเชิงโครงด้านสาธารณสุขของประเทศ ในอนาคต มาวิเคราะห์กันต่อว่าปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ที่ต้องกังวลอีก 10 ปีข้างหน้ามีอะไรบ้าง ถ้านำปัจจัยเสี่ยงมาเปรียบเทียบกับนโยบายที่พรรคการเมืองพูดถึงในเรื่องของสุขภาพอยู่ตอนนี้ จะตอบโจทย์ปัญหาหรือไม่

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active