วิเคราะห์เส้นทาง พ.ร.บ.การศึกษา และโอกาสปฏิรูปการศึกษาไทย

จาก “หยก” และอีกหลายๆ ปัญหาในวงการการศึกษา ทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามถึงการปฏิรูปการศึกษามามากเกือบ 2 ทศวรรษ ว่าทำไมไม่สำเร็จ และมีโอกาสไหมที่จะทำได้ หนึ่งในความหวัง คือ การผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ ซึ่งถือเป็นกฎหมายปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญปี 60

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active