วงจรจนข้ามรุ่น

เมื่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือนติดลบ เพราะรายได้ที่ลูกหลานวัยแรงงานส่งมาให้ใช้ไม่เพียงพอ ความหวังของการหลุดพ้นจากความยากจนของคนรุ่นถัดไปยิ่งถอยห่าง

.

การป้องกันไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา และเสริมโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเอง คือหนทางบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก ๆ ในครอบครัวยากจน

.

ไม่เช่นนั้น ครอบครัว “คำผ่อง” จากสารคดีคนจนเมือง ที่เป็นภาพสะท้อนของ “คนจนข้ามรุ่น” อีกหลายแสนในประเทศไทย จะถูกสืบทอดต่อไปไม่รู้จบ

Author

AUTHOR

Alternative Text
AUTHOR

นภัทร น้อยบุญมา