ข้อเสนอต่อการพูดคุยสันติสุขเวทีสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ปาตานี

ก้าวปีที่ 11 ของกระบวนการหาทางออกไปสู่สันติภาพชายแดนใต้ วันนี้(28 ก.พ. 66)สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ปาตานี จึงร่วมกับภาคประชาสังคม เพื่อสรุปบทเรียน การทำงาน พร้อมส่งเสียงข้อเสนอ สู่โต๊ะเจรจาคณะพูดคุยสันติสุข โดยเฉพาะข้อเสนอ “เปิดพื้นที่กลางใหม่” (New Common Space) และพื้นที่ปรึกษาหารือสาธารณะ ฟังทุกเสียงของคนในพื้นที่ เพื่อไปสู่กระบวนการสันติภาพ คุณติชิลา พุทธสารพันธ์ ติดตามเวทีสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ปาตานี จาก มอ.ปัตตานี

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active