พื้นที่ปรึกษาหารือในชุมชน จุดเริ่มความหวังสู่สันติภาพชายแดนใต้

หลังมาเลเซียเปลี่ยนผู้นำคนใหม่ เป็นนายอันวาร์ อิบบราฮิม ก็มาพร้อมกับการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่ และผลการพูดคุยสันติสุขอย่างเป็นทางการ ล่าสุด ก็คือ “แผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติภาพแบบองค์รวม” พร้อม 2 สาระสำคัญ คือ ลดความรุนแรง และการจัดการปรึกษาหารือ นำไปสู่การแสวงหาทางออกทางการเมือง จึงอยากชวนขยายความกระบวนการปรึกษาหารือ

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active