ความเปราะบาง “เส้นทางพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้”

กระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นทางการตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ก็พบว่า เปราะบางจากหลายปัจจัย ทำให้การพูดคุยบางครั้ง เหมือนถอยหลัง บางครั้งก็ต้องสะดุดหยุดลง ย้อนดูเส้นทางการพูดคุย

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active